The Boogah Man

W'en de evenin' shadders
Come a-glidin' down,
Fallin' black an' heavy
Ovah hill an' town,
Ef you listen keerful,
Keerful ez you kin,
So's you boun' to notice
Des a drappin' pin;
Den you'll hyeah a funny
Soun' ercross de lan';
Lay low; dat's de callin'
Of de Boogah Man!

Woo-oo woo-oo!
Hyeah him ez he go erlong de way;
Woo-oo, woo-oo!
Don' you wish de night 'ud t'un to day?
Woo-oo, woo-oo!
Hide yo' little peepers 'hind yo' han;
Woo-oo, woo-oo!
Callin' of de Boogah Man.

W'en de win's a-shiverin'
Thoo de gloomy lane,
An' dey comes de patterin'
Of de evenin' rain,
W'en de owl's a-hootin',
Out daih in de wood,
Don' you wish, my honey,
Dat you had been good?
'Tain't no use to try to
Snuggle up to Dan;
Bless you, dat's de callin'
Of de Boogah Man!

Woo-oo woo-oo!
Hyeah him ez he go erlong de way;
Woo-oo, woo-oo!
Don' you wish de night 'ud t'un to day?
Woo-oo, woo-oo!
Hide yo' little peepers 'hind yo' han;
Woo-oo, woo-oo!
Callin' of de Boogah Man.

Ef you loves yo' mammy,
An' you min's yo' pap,
Ef you nevah wriggles
Outen Sukey's lap;
Ef you says yo' "Lay me"
Evah single night
'Fo' dey tucks de kivers
An' puts out de light,
Den de rain kin pattah
Win' blow lak a fan,
But you need n' bothah
'Bout de Boogah Man!